Contact

Make

information

beautiful

CONTACTEER ONS

Wilt u uw bedrijfsvisie vertaald zien naar aantrekkelijke design, contacteer ons via onderstaand formulier of maak een afspraak via telefoon of mail.


 
 
 
 

PRIVACYVERKLARING

CONTACT

Eksterenberg 7

3061 Leefdaal

02 782 08 25

Inleiding

KOLORIET bv hecht veel waarde aan de rechten bij gegevensverwerking.

Deze verklaring bevat het algemeen beleid van KOLORIET bvba op het vlak van gegevensverwerkingen en hierin wordt uitgelegd hoe de persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt.


Wie zijn we ?

KOLORIET bv, Eksterenberg 7, 3061 Leefdaal (België) 
Ondernemingsnummer: 0887 645 614
 Telefoon: 0032 2 782 08 25


E-mail: info@ koloriet.info - www.koloriet.info


Waarom verwerken we persoonsgegevens ?

Klantenbeheer/prospect: 
- Voor de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop
- Voor de door u gevraagde offerten te kunnen aanbieden 
- Voor verzending van een digitale nieuwsbrief (max. 4x/jaar) om u op de hoogte te houden van de sluitingsdagen, de activiteit en de producten van Koloriet

Leverancier:
Voor de contractuele relatie als gevolg van uw levering.

Voor het verzamelen van gegevens gebruiken we zowel papieren als digitale documenten en formulieren.
Dit op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.


Welke persoonsgegevens verwerken we ?

Naam, Bedrijfsnaam, Adres, e-mail adres, telefoonnummer, taal, aanspreking, BTW- en ondernemingsnummerBewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).


Uw recht van inzage, verbetering, wissing, beperking

Via info@koloriet.info kan u ten alle tijde vragen welke gegevens wij over u verwerken. U kan ze verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten wissen of de verwerking ervan laten beperken.


KlachtAls u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).